Dags att införa allmän screening för tarmcancer i Sverige!

Starta införandet av en nationell allmän tarmcancerscreening för alla kvinnor och män i Sverige i åldern 60-74 under nästa år. Den uppmaningen riktar Regionala cancercentrum i samverkan till landsting och regioner i en färsk utredningsrapport.

Baserat på slutsatserna från den nationella arbetsgrupp som utrett förutsättningarna för införande av allmän tarmcancerscreening i Sverige, har RCC i samverkan nu rekommenderat landsting och regioner att påbörja införandet av en nationell allmän tarmcancerscreening från och med 2019.
Hela artikeln.

Annonser. Klicka på annons för att komma till företagets hemsida.

M Care
Coloplast
Mediplast
Capero Medical AB