RAS-test vid spridd tarmcancer

Det finns ett effektivt biomarkörtest som identifierar vilken gentyp som tumören har vid spridd tarmcancer. Testresultatet är vägledande för vilket specifikt cancerläkemedel, antikroppsbehandling, patienten ska ha.

I dag görs testet – som kallas RAS-test – på rutin i Sverige vid spridd tarmcancer, men det görs inte alltid direkt vid diagnostillfället. Det finns olika förklaringar till detta, men från flera håll ställs nu krav på att RAS-test ska göras direkt när en patient får diagnos spridd tarmcancer.
I videon här kan du lära dig mer om hur ett RAS-test går till och hur det påverkar behandlingsplanen för en patient.

https://www.youtube.com/watch?v=bx5hy7gKWXQ&feature=youtu.be

En person som blivit RAS-testad och fått behandling för spridd tarmcancer utifrån testresultatet är Christer Stéen, Gislaved. ”RAS-testet är en förutsättning så att man kan pricka in rätt behandling från början”. Christer Stéen, medlem i ILCO, berättar sin historia här:

http://cancer.se/konsten-att-fa-ratt-behandling-fran-borjan/

Annonser. Klicka på annons för att komma till företagets hemsida.

Hollister
B Braun
Mediplast
Coloplast 2