Rapport från TLV:s kartläggning av stomimarknaden

En kartläggning av stomimarknaden i Sverige visar att antalet personer med stomi ökar snabbare än befolkningstillväxten och att de två landsting som upphandlar stomiprodukter inte har samma sortimentsbredd som läkemedelsförmånerna har. Rapporten, som har tagits fram av Tandvårds-och läkemedelsförmånsverket, TLV, är den första som ger en samlad bild av stomimarknaden.

Det finns i dagsläget uppskattningsvis 43.000 personer med stomi. Antalet stomiprodukter ökar från år till år och idag finns det cirka 2.500 stomiprodukter i läkemedelsförmånerna.
– Den kartläggning vi gjort visar bland annat att läkemedelsförmånerna erbjuder god sortimentsbredd för personer med stomi. Det ger förutsättningar för god och jämlik vård i hela landet, säger Malin Blixt, enhetschef på TLV.
Det finns två parallella system för att tillhandahålla stomiprodukter, läkemedelsförmånerna och upphandling. Även i de landsting som upphandlar stomiprodukter sker viss förskrivning genom läkemedelsförmånerna. I jämförelse mellan de landsting som upphandlar och övriga landsting så finns det inget som tyder på att kostnaden per person med stomi skulle vara lägre i de landsting som upphandlar.
Länk till hela rapporten.

Annonser. Klicka på annons för att komma till företagets hemsida.

M Care
Coloplast
Mediplast
Coloplast 2