Ytterligare miljoner till landstingen för att korta väntetiderna i cancervården

Idag beslutade regeringen att betala ut 203 miljoner kronor till landstingen som ett stöd i att korta väntetiderna och göra cancervården mer jämlik. Utbetalningen görs inom ramen för regeringens cancersatsning som är ett samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Medlen betalas ut till de landsting och regioner som har infört nya standardiserade vårdförlopp inom cancerområdet och som uppfyllt villkoren i regeringens överenskommelse med SKL. Totalt omfattar cancersatsningen 500 miljoner kronor per år , varav merparten regleras genom överenskommelsen med SKL.

Socialdepartementets pressmeddelande

Annonser. Klicka på annons för att komma till företagets hemsida.

M Care
B Braun
Ynolens
Dansac
Coloplast 2