Regeringens satsning på vård för kroniskt sjuka ska följas upp

Regeringen beslutade under torsdagen att ge Myndigheten för vård- och omsorgsanalys i uppdrag att följa upp regeringens satsning på att förbättra vården för personer med kroniska sjukdomar.

Satsningen omfattar totalt 450 miljoner kronor under åren 2014-2017, följt av 50 miljoner kronor årligen där efter. För 2016 har regeringen fattat beslut om 150 miljoner kronor till olika insatser för bättre vård till personer med kroniska sjukdomar. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys ska nu följa upp och analysera dessa insatser.
– En av vårdens stora utmaningar är att bli mer anpassad efter dem som har de största behoven och använder det mesta av vårdens resurser - personer med en eller flera kroniska sjukdomar. Genom satsningen kan vi understödja den kulturförändring och det utvecklingsarbete som är så nödvändigt. Genom en ordentlig uppföljning kan vi också se vilka insatser som ger bäst effekt, säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström.

Socialdepartementets pressmeddelande

Annonser. Klicka på annons för att komma till företagets hemsida.

Hollister
Coloplast
Mediplast
Dansac
Capero Medical AB