Transplantation med muskelceller kan bli ny behandling vid fekal inkontinens

Muskelceller som injiceras i ändtarmens slutmuskler kan bli ett nytt sätt att behandla fekal inkontinens som innebär att man inte kan styra när och hur ofta man går på toaletten. Transplantationsbehandlingen utvärderas nu i en internationell patientstudie där Akademiska sjukhuset ingår.

Det handlar om ett helt nytt sätt att behandla skador i ändtarmens slutmuskulatur. Vår förhoppning är att transplantation av celler framodlade från patientens egen bröstmuskel ska bli ett värdefullt tillskott i behandlingsarsenalen, ett komplement till kirurgiskt ingrepp, elektrisk nervstimulering och injektionsbehandling, säger Wilhelm Graf, överläkare och professor i gastrointestinal kirurgi på Akademiska sjukhuset, som leder studien i Uppsala.
Pressmeddelandet

Annonser. Klicka på annons för att komma till företagets hemsida.

Hollister
Coloplast
Mediplast
Coloplast 2