Nyhetsarkiv 2014

 • Enkät för cancerberörda

  Endast 4 % av patienter med cancersjukdom har en rehabiliteringsplan, visar Nätverket mot cancers stora enkät för cancerberörda. Enligt den nationella cancerstrategin ska ALLA cancerpatienter ha en rehabiliteringsplan.

  Publicerad: 2014-02-03

 • Nationella riktlinjer om cancer

  "Gör nationella riktlinjer om cancer tvingande”   skriver Dagens Medicin i nätupplagan 28 jan . Flera tusen cancerpatienter dör i onödan varje år, skriver Katarina Johansson, Nätverket mot cancer. Hon vill göra det till en valfråga. Tusentals svenska cancerpatienter dör i onödan varje år. Totalt rör det sig om 4 500 personer som dör på grund av ”felaktig” cancerbehandling, för att de bor på ”fel” ort eller för att de har ”fel” socioekonomisk status. Hur kan det vara så här? Detta är sjukvårdens största utmaning. Med tanke på att antal cancerfall dessutom kommer att fördubblas på 15 år, måste detta bli den enskilt viktigaste vårdfrågan i årets val. Gör nationella riktlinjer om cancer tvingande

  Publicerad: 2014-01-28

 • Regeringen föreslår ny patientlag

  Regeringen har idag fattat beslut om en lagrådsremiss som föreslår en ny patientlag. Syftet med lagen är att stärka och tydliggöra patientens ställning samt att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. Den nya lagen innebär att patienten ska ges möjlighet att välja utförare av offentligt finanserad primärvård och öppen specialistvård i hela landet. Landstingens skyldighet att erbjuda öppen vård utvidgas därmed till att gälla patienter som omfattas av annat landstings ansvar för hälso- och sjukvård. Ny patientlag

  Publicerad: 2014-01-23

 • Fysisk aktivitet minskar risken för Crohns

  Fysisk aktivitet kan minska risken för att utveckla Crohns sjukdom men inte för ulcerös kolit, enligt en studie från Harvard som publiceras i BMJ. Studien är en prospektiv kohortstudie som baseras på 194 711 deltagare i Nurses’ health study I och II, två grupper av amerikanska kvinnliga sjuksköterskor som följts sedan 1976 respektive 1989. Syftet med föreliggande studie var att undersöka en eventuell koppling mellan fysisk aktivitet och risk för inflammatorisk tarmsjukdom, det vill säga ulcerös kolit och Crohns sjukdom. Ebba Lindqvist, AT-läkare, doktorand, Karolinska institutet, Stockholm

  Publicerad: 2014-01-08

 • 2014 nätjournalernas år

  Uppskattningsvis kommer mellan två till tre miljoner svenskar vid utgången av 2014 att kunna läsa sin egen journal på nätet. Som vi tidigare rapporterat har invånare i Uppsala hittills varit ensamma om att kunna läsa sin journal på nätet men om allt går enligt schemat ska ytterligare fem landsting under året att ha infört eller påbörjat införandet av journaler på nätet.

  Publicerad: 2014-01-06

Fler nyheter

Gå till sida: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Annonser. Klicka på annons för att komma till företagets hemsida.

M Care
B Braun
Mediplast
Dansac
Capero Medical AB