Nyhetsarkiv 2014

 • Patientansvarig läkare tillbaka i ny form

  Under vården ska det alltid finnas en namngiven läkare med ansvar för patienten. Det beslöt fullmäktige, som inte är nöjt med den nuvarande ordningen. År 2010 avskaffades kravet på att utse en patientansvarig läkare, PAL, och ersattes med en ny bestämmelse om fast vårdkontakt – som inte ens behöver tillhöra sjukvårdspersonalen. – Det är de svaga patienterna som far illa, sade Björn Cars från Stockholms läkarförening, som hade motionerat om att PAL skulle återinföras.

  Publicerad: 2014-05-19

 • Ny patientlag

  Den nya patientlagen ska ge patienter rätten att välja utförare av offentligt finansierad primärvård och öppen specialistvård i hela landet. Men för att vi ska få en patientlag värd namnet, krävs rejäla satsningar på primärvården, en förändring till personcentrerad vård samt att lagen följs upp och utvärderas ur ett brukarperspektiv, anser företrädare för vård och patienter.

  Publicerad: 2014-05-13

 • Ny lag för journaler ska förenkla

  I den nya Hälso- och sjukvårdsdatalag som föreslås ersätta Patientdalalagen stryks formuleringen om att man endast får ta del av journaluppgifter om man deltar i vården av patienten. Som Läkartidningen visat har bestämmelsen varit svårtolkad och skapat osäkerhet bland vårdanställda.

  Publicerad: 2014-05-08

 • D-vitamin förbättrar canceröverlevnad

  På jakt efter ett annat gott skäl att öka intaget av vitamin D? Här är ett: Forskare har nyligen publicerat en vetenskaplig granskning, som visar att personer med bröstcancer, kolorektal cancer och lymfom (maligna tumörer som uppstår i lymfkörtlarna eller annan lymfatisk vävnad) har större möjlighet att överleva om deras status av vitamin D är hög vid tidpunkten för diagnos. Forskningen bedrivs av forskare från Shanghais Institut för Näringsvetenskap och andra Kinesiska universitet och publiceras i the Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.

  Publicerad: 2014-05-07

 • Vaccin mot analcancer

  I Sverige drabbas cirka 150 personer varje år av den här sjukdomen, en tredjedel av dem är män. Totalt beräknas cirka 6 800 personer varje år drabbas av analcancer inom EU, sjukdomen är vanligare hos kvinnor.

  Publicerad: 2014-05-06

Fler nyheter

Gå till sida: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Annonser. Klicka på annons för att komma till företagets hemsida.

M Care
Coloplast
Mediplast
Dansac
Capero Medical AB