Nyhetsarkiv 2014

 • Mer tid för patienten i England

  Lite finns visat om hur mycket tid läkare spenderar på olika arbetsuppgifter, varför en jämförande studie gjorts mellan fyra kliniker i Sverige och England. Tidsstudien visar att läkare vid de undersökta klinikerna i Sverige spenderar ca 37 procent på patientrelaterat administrativt arbete och 40 procent på patientarbete. I England ligger dessa siffror på 15 procent respektive 66 procent. Resten av tiden utgörs till stor del av icke patientrelaterad administration, transporter inom sjukhuset, lunch/paus och utbildning. I en enkät, som enbart utfördes i Sverige, uppges bland annat att man har fler arbetsuppgifter än vad man hinner med och att man till följd av detta ofta prioriterar bort bland annat fortbildning. Problemområden inom administ­rationen har identifierats, vilka kan ligga till grund för fortsatt utvecklingsarbete.

  Publicerad: 2014-07-16

 • Ny operationsmetod

  vid tjocktarmscancer. Nyheter på Netdoktor.se 23 juni. Sedan mitten av april har 35 patienter befriats från tidiga tumörer i tjocktarmen på ett skonsamt icke-kirurgiskt sätt, som gör det möjligt för patienten att gå hem friskförklarad samma dag från Danderyds sjukhus. Cancer i tjocktarmen är den tredje vanligaste cancerformen i Sverige. Under två år ska den framstående japanske specialisten Richard Ohya lära ut ESD, Endoskopisk Submukosal Dissektion, på Danderyds sjukhus. Syftet är att införa den tekniskt svåra metoden på ett säkert sätt. Metoden är minimalinvasiv och skonsam enligt ett pressmeddelande från Danderyds sjukhus.

  Publicerad: 2014-06-24

 • Världens mest diskreta färg

  Pressmeddelande från Coloplast i samband med Världsstomiterapeutkonferensen i Göteborg. De senaste 50 åren har såväl medicintekniska produkter som underkläder försökt att efterlikna hudens färg. Men eftersom vi alla har olika hudfärg, fungerar det dåligt. Coloplast lanserar nu en stomipåse som avsevärt kan förbättra livskvaliteten för stomiopererade och vänder på hur man tidigare arbetat med sjukvårdsprodukter. En av flera nyheter är att man vetenskapligt har tagit fram vad man hävdar är världens mest diskreta grå färg, som man även har patentsökt.

  Publicerad: 2014-06-17

 • Röda telefonen

  Urinblåsecancer är den femte vanligaste cancerformen i västvärlden och i Sverige upptäcks cirka 2 500 nya fall per år. Till skillnad mot vad som gäller för många andra cancerformer, har behandlingen som erbjuds personer drabbade av urinblåsecancer inte förändrats de senaste trettio åren. De flesta som drabbas är män över 50 år.

  Publicerad: 2014-06-17

 • Målstyrt läkemedel för IBD

  Målstyrt läkemedel nu godkänt för behandling av ulcerös kolit och Crohns sjukdom .

  Publicerad: 2014-05-28

Fler nyheter

Gå till sida: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Annonser. Klicka på annons för att komma till företagets hemsida.

M Care
B Braun
Ynolens
Coloplast 2