Nyhetsarkiv 2013

 • Ja till förslaget om patientlag

  SKL ställer sig bakom förslaget att det ska stiftas en ny patientlag, som klargör patienternas inflytande över vården. Det sägs i förbundets remissvar över patientmaktutredningens delbetänkande, som bland annat handlar om att patienter ska kunna välja vårdgivare utanför hemmalandstinget.

  Publicerad: 2013-05-22

 • Utveckling o behandling av inflammatoriska tarmsjukdomar

  Jonas Halfvarson, överläkare på USÖ och docent i gastroenterologi vid Örebro universitet, är en av forskarna som nu deltar i ett omfattande internationellt forskningssamarbete, IBDCharacter, finansierat med 6 miljoner euro av EU. Syftet är att utifrån en internationell forskningssamverkan ytterligare utveckla tidig och säker diagnostik respektive behandling av de vanligaste inflammatoriska tarmsjukdomarna ulcerös kolit och Crohns sjukdom. Forskningen på Universitetssjukhuset Örebro (USÖ) kring inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) har länge varit framstående, både nationellt och internationellt. Jonas Halfvarson bedriver forskning kring tarmsjukdomarna Crohns sjukdom och ulcerös kolit. Resultaten av hans forskning har hittills ökat kunskaperna om sjukdomarna och lett till förbättrade behandlingsmetoder.

  Publicerad: 2013-05-22

 • Handisams sammanfattning

  Det här är Handisams andra lägesbedömning och analys i förhållande till regeringens "En strategi för genomförande av funktionshinders¬politiken 2011-2016". Uppföljningen visar att utvecklingen mot de beslutade inriktningsmålen och delmålen går för långsamt. De utpekade strategiska myndigheterna behöver kraftsamla för att målen ska kunna uppnås till år 2016. De måste genomföra fler insatser i en högre takt. Även kommuner, regioner och landsting behöver ha ett mer systematiskt och målinriktat arbete med tillgänglighet och delaktighet. Alla ansvariga aktörer behöver se till att de lagar och regler som finns, följs i större utsträckning.

  Publicerad: 2013-05-16

 • Nya riktlinjer för analinkontinens

  Eva Westling är uroterapeut på Danderyds sjukhus och en av experterna bakom de nya riktlinjerna för analinkontinens. – Vi möter många patienter som har sökt hjälp för sina problem men som inte har fått rätt vård och behandling. Vi ser också att många lever med en stor oro som hade kunnat lindras om problemen fångats upp i ett tidigare skede.

  Publicerad: 2013-05-13

 • Våga prata toalettvanor

  10-15 procent av befolkningen – framför allt kvinnor – lider av kronisk förstoppning, IBS eller magkatarr. Men trots att magproblem är så vanliga, lider många i det tysta. Professor Bodil Ohlsson, överläkare på internmedicinska kliniken, Skånes Universitetssjukhus, vill ändra på det.

  Publicerad: 2013-04-24

Fler nyheter

Gå till sida: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Annonser. Klicka på annons för att komma till företagets hemsida.

M Care
Coloplast
Mediplast
Dansac
Capero Medical AB