Nyhetsarkiv 2013

 • Laparoskopisk kolorektal cancerkirurgi bör öka

  Sverige är på efterkälken - det är stora regionala skillnader inom landet. Laparoskopisk kolorektal kirurgi introducerades i början på 1990-talet. Tanken var att en ny minimalinvasiv operationsmetod skulle kunna minska den postoperativa morbiditeten jämfört med traditionell öppen kolorektal kirurgi.

  Publicerad: 2013-06-19

 • Nationell screening av tarmcancer

  ILCO har varit mycket drivande för att få till stånd nationell screening av tarmcancer och nu ser vi resultatet. Följande pressmeddelande lämnades från Socialstyrelsen den 13 juni. Socialstyrelsen föreslår nationell screening av tarmcancer

  Publicerad: 2013-06-14

 • Patienter straffas när myndighet gör fel

  Patienter och landsting kan komma att få betala extra mycket för vissa icke utbytbara läkemedel i höst och nästa år. Orsaken är ett fel som uppstått vid Tandvårds- och Läkemedelsverkets införande av tekniska rutiner. - Det är oacceptabelt att lägga kostnaden för myndighetens misstag på patienterna, säger Ingrid Burman, ordförande för Handikappförbunden.

  Publicerad: 2013-06-11

 • Risk för sämre patientsäkerhet

  Regeringens mål med apoteksomregleringen har bara delvis uppfyllts enligt Statskontoret. Tillgängligheten har ökat men inte servicen. Apoteken har blivit fler men apotekspersonalen har fått minskad tid till kompetensutveckling. Det är några av slutsatserna i Statskontorets utvärdering av omregleringen. I sin slutrapport har de fem mål som regeringen satte upp för reformen analyserats och jämförts med hur verkligheten ser ut.

  Publicerad: 2013-06-05

 • Obalans i tarmfloran kan öka risken för glutenintolerans

  Brister i immunförsvaret och obalans i tarmfloran kan ligga bakom uppkomsten av glutenintolerans hos barn. Dessutom kan vissa barn med glutenintolerans vara överkänsliga mot havre. Det visar Veronika Sjöberg i den avhandling som hon försvarar vid Umeå universitet den 13 juni.

  Publicerad: 2013-06-05

Fler nyheter

Gå till sida: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Annonser. Klicka på annons för att komma till företagets hemsida.

M Care
B Braun
Ynolens
Dansac
Coloplast 2