Nyhetsarkiv 2012

 • Utdelning från Mag - Tarmfonden

  Mag - Tarmfonden belönar fem forskare med totalt 500 000 kronor. 1,5 miljoner människor i Sverige har någon form av mag-tarmsjukdom. Det finns ett stort behov av forskning för att förbättra villkoren för dessa personer. Den 9 maj delade Mag -Tarmfonden ut årets stipendium på sammanlagt 500 000 kronor, i samband med Svenska Gastrodagarna i Malmö.

  Publicerad: 2012-05-10

 • Kontaktsjuksköterska

  Alla cancerpatienter ska ha tillgång till en kontaktsjuksköterska eller motsvarande. Kontaktsjuksköterskans roll och uppgift ska utgå från en gemensam definition med lokal anpassning. Det har Sveriges Kommuner och landsting (SKL) och de regionala cancercentrumen i Sverige kommit fram till efter att ha kartlagt den nuvarande tillgången av kontaktsjuksköterskor. En fast kontaktperson på den vårdande kliniken är en viktig kvalitetsfaktor för patienten!

  Publicerad: 2012-04-28

 • Cancercentrum.se

  Sveriges sex regionala cancercentrum lanserar ny gemensam webbplats, med det viktigaste och senaste om utvecklingen i svensk cancervård och enkla vägar till regionala cancercentrum för lokal och detaljerad information. www.cancercentrum.se vänder sig i första hand till medarbetare och chefer i vården som har hand om cancerpatienter, men också till patientorganisationer, politiker, tjänstemän, forskare och andra som vill följa och bidra till utvecklingen mot en cancervård som utgår från patientens fokus och behov.

  Publicerad: 2012-04-23

 • TLV tar sig an medicinteknik

  Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV ska på uppdrag av regeringen göra hälsoekonomiska bedömningar av medicintekniska produkter. MER ARBETE: Uppdraget är till ett försök för att utröna om bedömningarna är till nytta för hälso- och sjukvården. Regeringen har själv bestämt att insulinpumpar ska ingå som en av två produkter i projektet. Vilken den andra produktgruppen blir ska TLV besluta. Medicintekniska produkter som omfattas av läkemedelsförmånen säljs på apotek, men det vanligaste är att patienterna får dem via vården. I båda fallen kan landstingen göra upphandlingar. De hälsoekonomiska bedömningar som TLV gör är tänkta att ligga till grund för hälso- och sjukvårdshuvudmännen kliniska beslut och upphandling. I oktober 2013 ska uppdraget slutredovisas. Publicerat 2012-04-18 i LäkemedelsVärlden. Text. Ingert Nilsson

  Publicerad: 2012-04-18

 • Humira godkänt för behandling av UC

  Humira® blir det första och enda själv-injicerbara biologiska läkemedlet för behandling av måttlig till svår aktiv ulcerös kolit hos vuxna Abbott Park, III., April 11, 2012 – I dag meddelade Abbott att EU-kommissionen har godkänt Humira® (adalimumab) för behandling av måttlig till svår aktiv ulcerös kolit hos vuxna som svarat otillfredställande på konventionell behandling. I och med godkännandet blir Humira det första och enda själv- injicerbara läkemedlet för behandling av måttlig till svår aktiv ulcerös kolit. Därmed godkänns Humira för den sjunde indikationen i EU sedan det första godkännandet 2003.

  Publicerad: 2012-04-11

Fler nyheter

Gå till sida: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Annonser. Klicka på annons för att komma till företagets hemsida.

Hollister
Coloplast
Ynolens
Coloplast 2