Nyhetsarkiv 2012

 • Brist på D-vitamin

  Stora delar av Sveriges befolkning har sannolikt brist på solskensvitaminet D-vitamin. Detta kan ha allvarliga konsekvenser för folkhälsan, med ökad risk för ms, diabetes och tarmcancer. Det är dags för Livsmedelsverket att agera, skriver forskarna Jonatan Salzer och Peter Sundström. Hämtat från Svenska Dagbladet, brännpunkt 20 november 2012.

  Publicerad: 2012-11-20

 • Dags att förändra inställningen till antibiotika

  Att använda antibiotika mer än vad som behövs hotar patientsäkerheten. I förlängningen kan den hota hela den moderna vården som vi känner den i dag. Den europeiska antibiotikadagen är ett bra tillfälle att uppmärksamma problemet.

  Publicerad: 2012-11-18

 • Tag vara på kompetensen

  Regeringen ger myndigheter uppdrag utan att säkerställa att funktionshindersorganisationernas kunskap och kompetens tas tillvara. Nu senast i regeringens nya uppdrag till Barnombudsmannen. Detta går stick i stäv med såväl regeringens intentioner för funktionshinderspolitiken som FN-konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som Sverige har antagit.

  Publicerad: 2012-11-18

 • 1177.se/cancer

  Under hösten bedriver vi en informationskampanj som syftar till att öka kännedomen om webbplatsen både hos professionen och hos allmänheten. Vi har nyligen gjort en undersökning bland landets 45-65-åringar som visar att 75 procent har cancer i sin vardag, som närstående till någon som har cancer eller som cancersjuk själv. 63 procent tycker att det är viktigt att det finns en sajt med pålitlig och lättillgänglig information om cancer, men bara 10 procent känner till att information och stöd finns på 1177.se. Det är alldeles för få!

  Publicerad: 2012-10-31

 • Ny chef för regionalt cancercentrum syd

  TF Regiondirektör Ingrid Bengtsson-Rijavec har utsett professor Mef Nilbert till ny chef för Regionalt cancercentrum syd (RCC Syd). Mef Nilbert arbetar idag som överläkare på Skånes universitetssjukhus och är professor i onkologi vid medicinska fakulteten, Lunds universitet. De senaste åren har hon också delvis arbetat i Danmark och har en professur vid Köpenhamns universitet. Mef Nilbert har under flera år forskat kring tumörsjukdomars koppling till risken för återfall hos patienten och särskilt intresserat sig för ärftlig cancer. Hon har även arbetat med riktlinjer för cancervården och bedrivit kunskapsspridning genom populärvetenskapliga presentationer.

  Publicerad: 2012-10-23

Fler nyheter

Gå till sida: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Annonser. Klicka på annons för att komma till företagets hemsida.

B Braun
Ynolens
Dansac
Capero Medical AB
Hollister