Nyhetsarkiv 2011

 • Tarmsköljning förbättrar inte människors hälsa

  Tarmsköljning marknadsförs ofta som ett naturligt sätt att förbättra hälsa och välbefinnande. Men ny forskning visar att tarmsköljningar gör mer skada än nytta. Det rapporterar Vetenskapsradion skriver Netdoktor.

  Publicerad: 2011-08-10

 • Cancerrapport-stora genombrott presenteras

  Svensk och skandinavisk forskning står i frontlinjen och får stor uppmärksamhet när svenska experter analyserar världens största cancerkongress ASCO i Chicago. Årets största cancernyheter gäller nya möjligheter att behandla malignt melanom och den ovanliga mag-tarmtumören GIST. I rapporten ASCO 2011 sammanfattar 14 svenska cancerspecialister de viktigaste nyheterna. Detta skriver MyNewsDesk i ett pressmeddelande 15 juli.

  Publicerad: 2011-07-15

 • Patientsäkerhet

  Den 1 januari 2011 trädde en ny patientsäkerhetslag i kraft. Den ersätter den gamla lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (LYHS). I den nya lagen tydliggörs vårdgivarens ansvar att bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete. Läs mer i Socialstyrelsens senaste temanummer om patientsäkerhet.

  Publicerad: 2011-07-07

 • Försäkringskassan och SKL får bottenbetyg

  Läkarnas förtroende för Försäkringskassan och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, ligger i botten medan Läkemedelsverket och Statens Beredning för medicinsk utvärdering, SBU, får bra betyg. Det visar en ny undersökning bland svenska läkare.

  Publicerad: 2011-07-03

 • Sverige-en B-nation i cancerforskning?

  Allt färre forskningsprojekt och kliniska prövningar genomförs på svenska sjukhus. På bara några år har antalet studier halverats. Under våren har larmrapporterna från läkare varit flera. De forskande läkarna efterlyser mer tid för den patientnära forskningen och har delvis fått stöd från forskningsminister Jan Björklund. Under Almedalsveckan inbjuder Novartis Onkologi till ett seminarium för att belysa konsekvenserna för patienter och svensk forskning av de allt färre kliniska prövningarna. Vem bär ansvaret för att lösa situationen - är det staten som forskningshuvudman eller landstingen som huvudman för vården? Politiker, företag, forskare oah patienter möts i en diskussion om en av de viktigaste frågorna för svensk cancerforsknings framtid.

  Publicerad: 2011-06-30

Fler nyheter

Gå till sida: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.

Annonser. Klicka på annons för att komma till företagets hemsida.

Hollister
B Braun
Ynolens
Capero Medical AB