Nyhetsarkiv 2011

 • Ohållbara skillnader i cancervården

  Behandlingen av patienter med tjock- och ändtarmscancer ser olika ut beroende på var i landet man bor. Det är ohållbart. Nu måste politikerna visa handlingskraft och patienterna ställa högre krav, skriver en rad läkare och patientföreningar. Detta är inledningen på en debattartikel från Idékonferensen i Björkliden 1-4 september, där ILCO deltog.

  Publicerad: 2011-09-15

 • Satsning på vårdpersonal

  I regeringens höstbudget föreslår man att det från och med nästa år ska utbildas fler läkare, sjuksköterskor och tandläkare i landet uppger SVT Rapport. Inom några år ska 300 fler läkare och 700 fler sjuksköterskor utbildas årligen.

  Publicerad: 2011-09-14

 • Oacceptabla skillnader i cancervården

  Väntetiderna inom cancersjukvården är för långa och de medicinska resultaten varierar mer än vad som är acceptabelt. Det anser Socialstyrelsen, som tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting SKL, för första gången jämfört cancervården i landet. Detta skriver Läkartidningens nätupplaga 2011-09-01.

  Publicerad: 2011-09-05

 • En "misslyckad" bäckenreservoar behöver inte tas bort

  Läkartidningen utger den 30 augusti en artikel av professor emeritus Leif Hultén, Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Han skriver att en "misslyckad" bäckenreservoar kan användas för konstruktion av en kontinent ileostomi, s.k Kocks blåsa. För att uppnå och bibehålla kirurgisk kompetens och kvalitet i vården bör denna kirurgi begränsas till ett fåtal specialistcentra. Patienter med en dåligt fungerande bäckenreservoar bör informeras om alternativet och för bedömning hänvisas till en klinik där kirurgerna innehar denna kompetens.

  Publicerad: 2011-08-30

 • Resistenta bakterier ökar dödsrisk med 50 procent

  Orsakar resistenta stafylokocker, MRSA, fler dödsfall på sjukhusen än de bakterier som är känsliga för vanliga antibiotika? Uppfattningarna har gått brett isär, men nu visar en världsomfattande studie vid bland annat Linköpings universitet att risken att dö kan vara 50 procent högre för intensivvårdspatienter som infekterats av MRSA.

  Publicerad: 2011-08-24

Fler nyheter

Gå till sida: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.

Annonser. Klicka på annons för att komma till företagets hemsida.

M Care
B Braun
Mediplast
Capero Medical AB