Nyhetsarkiv 2011

 • Ovanliga genvarianter kopplas till inflammatorisk tarmsjukdom

  Ett internationellt forskarlag, där forskare från Karolinska Institutet ingår, har identifierat flera mycket ovanliga genvarianter som kan kopplas till ökad risk för inflammatorisk tarmsjukdom, IBD (Inflammatory Bowel Disease). Studien, som publiceras i vetenskapstidskriften Nature Genetics, ger ny kunskap om orsakerna bakom IBD och talar för att den nya gensekvenseringstekniken kan snabba på utvecklingen av så kallad individualiserad behandling av vanligt förekommande men idag svårbehandlade sjukdomar.

  Publicerad: 2011-10-10

 • Glömd njurcancer lyfts fram under urologdagar

  MyNewsDesk skriver att tack vare utvecklingen inom datortomografin är det i dag möjligt att diagnostisera mycket små njurtumörer i tidigt skede. Urologisk cancersjukdom är tema för Urologidagarna, en nationell konferens i Uppsala den 28-30 september.

  Publicerad: 2011-09-28

 • Banbrytande kirurg

  Professor Nils G Kock, 87 år, Göteborg, har avlidit. Hans forskningsområde var tarmkirurgi, där han på 60-talet gjorde banbrytande insatser genom operationsmetoder som bland annat resulterade i den kontinenta ileostomin, s.k. Kocks reservoaren. Nils Kock var född i Jakobstad, Finland. Han läste medicin och blev 1951 med. lic. i Helsingfors. År 1959 blev han med. doktor och docent vid universitetet i Göteborg samt överläkare vid Sahlgrenska sjukhuset, för att efter tjänstgöring vid universitet i USA och Schweiz utnämnas till professor 1970. Inom ILCO har vi haft förmånen att få ha Nils Kock som föreläsare vid några tillfällen under 70-80 talet.

  Publicerad: 2011-09-26

 • Undernäring ger onödigt lidande och dyr vård

  Mer än var fjärde kroniskt sjuk lider av undernäring, bland äldre kroniskt sjuka är närmre hälften undernärda. Socialstyrelsen kräver att vården snabbare upptäcker och behandlar dessa patienter. Kostnaderna som problemet orsakar ligger i nivå med dem för övervikt och fetma, men har länge underskattats. - Alla vinner på att vi tar krafttag för att minska undernäringen. Vi kan få kortare vårdtider, färre dödsfall, minskat lidande och piggare människor med förstärkta immunförsvar och färre infektioner, säger Socialstyrelsens medicinalråd och utredare Torsten Mossberg. Pressmeddelande från Socialstyrelsen.

  Publicerad: 2011-09-18

 • Aktiv patientmedverkan när cancervården i väst utvecklas

  Äntligen tas våra erfarenheter på allvar. Vi deltar nu i utvecklingen av cancervården som jämnbördiga parter. Det säger Ingrid Kössler, en av 20 patientföreträdare som vid en konferens i form av en arbetsdag på fredagen diskuterade förbättringar i cancervården i västra Sverige. Deltog gjorde också ledande vårdpolitiker, regiontjänstemän, vårdmedarbetare och medarbetare i Regionalt cancercentrum väst. Det skriver MyNewsDesk i ett pressmeddelande 2011-09-18

  Publicerad: 2011-09-18

Fler nyheter

Gå till sida: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.

Annonser. Klicka på annons för att komma till företagets hemsida.

M Care
B Braun
Mediplast
Dansac
Capero Medical AB