Handikappersättning

Om du på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning behöver mycket hjälp i din vardag eller för att kunna arbeta eller studera kan du efter prövning vara berättigad till handikappersättning.

Det finns också möjlighet att söka ersättningen på grund av betydande merkostnader till följd av din sjukdom eller funktionsnedsättning.

Om du har både hjälpbehov och merkostnader gör Försäkringskassan en helhetsbedömning av ditt sammanlagda behov.

Har du flera sjukdomar som ger dig merkostnader/hjälpbehov skall du göra en ansökan som täcker in samtliga merkostnader/hjälpbehov du har.

Du har möjlighet att söka handikappersättning från juli månad det år du fyller 19 år. Funktionsnedsättningen måste du fått innan 65 års ålder men du kan få behålla ersättningen även efter 65 år fyllda.

Handikappersättningen är skattefri och följer prisbasbeloppet.
Din inkomst påverkar inte storleken på ev. ersättning.
Ersättningen omprövas om du får sjukersättning eller aktivitetsersättning. Omprövningen görs också när du beviljas ålderspension.

Du ansöker om ersättningen på Försäkringskassan.
Du behöver läkarintyg som intygar din sjukdomsbild samt de problem som föranleder de merkostnader som du tar upp i din ansökan.
Viktigt att tänka på är att det görs en personlig bedömning utifrån din situation och dina behov.

För mera information gå in på: http://www.forsakringskassan.se

I pdf-filen finns exempel på vad som kan räknas som merkostnader för dig som har en stomi. Merkostnader vid stomi (PDF-dokument, 30 kB)
Exempel på merutgifter finns även i fliken till vänster.

Annonser. Klicka på annons för att komma till företagets hemsida.

B Braun
Mediplast
Dansac
Coloplast 2
Hollister