För kontinenta stomier

Dessa kallas också reservoarer och töms med kateter.

De kontinenta stomierna kräver ingen påse som samlar upp avföring/urin utan de töms med en specialkateter, en för den kontinenta ileostomin, också kallad Kocks reservoar och en för den kontinenta urostomin.

Man använder också glidslem, sköljspruta samt absorberande bandage över stomin.

Annonser. Klicka på annons för att komma till företagets hemsida.

Coloplast
Ynolens
Capero Medical AB
Hollister