Stomidagen 2017

Stomidagen anordnades den 7 oktober på hotell Frösö Park utanför Östersund.

Totalt var det 99 besökare i en lokal som hade plats för 100.
Klockan nio bockades de av som anmält sig på anmälningslistan och de kunde besöka våra bandagefirmor tillika sponsorer för dagen. Vår moderator Marcus Frånberg öppnade dagen och Mats Sjödin, ordförande i Jämtland och förbundsordförande Bo Karlsson hälsade deltagarna välkomna. Föreläsarna tog vid med olika teman.
En resa om stomioperationer från antiken till dagens robotoperationer, mycket intressant. Våra största utmaningar inom cancervården tänkvärd föreläsning. Vården för de med kort tarm, de önskar att deras vård ska finnas på några få vårdenheter i stället som nu på nästan varje sjukhus. En lunch intogs och en frågestund tog vid både stora och små frågor från vikten av lika vård i hela Sverige till ovanliga behandlingar.

Liselotte Zetterlind och Bo KarlssonILCO:s Stomipris delades ut. Priset delades mellan de fyra sjukhus som vårdar barn som är födda med missbildningar i urinvägar och tarmsystem. Sjukhusen är Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Akademiska barnsjukhuset och Lunds Barn- och ungdomssjukhuset. Liselotte Zetterlind från Akademiska barnsjukhuset var på plats och tog emot priset av Bo Karlsson.

Dagens sista föreläsare Marcus Frånberg och Nisse Simonssonvar Nisse Simonsson som alltid vid sina framförande lockar till skratt och eftertanke.
En otroligt lyckad och spännande dag tack vare föreläsarna och en mycket skicklig moderator.

Annonser. Klicka på annons för att komma till företagets hemsida.

Hollister
Coloplast
Mediplast
Dansac
Capero Medical AB