Tarmcancerpriset

Även 2018 kommer ILCO dela ut ett tarmcancerpris.

Tarmcancerpriset skapades för ett antal år sedan av Mag- och tarmförbundet i samarbete med läkemedelsföretaget Roche. De senaste åren har ILCO-förbundet stått som ensam utdelare av priset.
I år delas det ut under tarmcancerkvällen i Nanna Svartz auditorium på Karolinska universitetssjukhuset i Solna den 13 mars.

Tarmcancerpriset består av 10 000 kr samt ett diplom.
Ändamålet med priset är att uppmärksamma en person/grupp som aktivt agerar för att påverka och förbättra tillvaron för personer med tarmcancer.
Priset kan delas mellan flera personer.

Nominering till priset kan göras till ILCO-förbundets kansli antingen via e-post info@ilco.nu eller post till ILCO, Hamngatan 15 B, 172 66 Sundbyberg. Motivering måste bifogas nomineringen.
Sista dag för nominering är 15 februari.

Pristagare utses av en priskommitté bestående av två representanter från
från ILCO-förbundet, en representant från läkarprofessionen samt en representant från sjuksköterskeprofessionen.

Information om tarmcancerpriset. (PDF-dokument, 436 kB)

2017 fick professor Torbjörn Holm Karolinska Universitetssjukhuset Solna priset.

Annonser. Klicka på annons för att komma till företagets hemsida.

M Care
Coloplast
Ynolens
Coloplast 2