Stödpersonsutbildning steg 1, 10-11 februari 2018

Arvsfondsprojektet ”Stödverksamhet för personer med stomi, tarm- och uro diagnos samt närstående”

Fem personer från olika delar av landet deltog vid ILCO:s andra stödpersons-utbildning, steg 1, den 10-11 februari, 2018 som genomfördes på Hotell Best Western, Bromma.

Stödverksamheten är nationell och bedrivs via telefon stöd. Verksamheten är igång fr.o.m. den 1 juni, 2017. Upplysning om hur man kommer i kontakt med stödverksamheten finns tillgängligt på ILCO:s hemsida www.ilco.nu. Information om stödverksamheten förmedlas till vården, ILCO läns- och lokalföreningar, samt marknadsförs medialt på sociala medier, tidskrifter. Anonymitet och tystnadsplikt råder vid all kontakt inom stödverksamheten.

Utbildningsprogrammet innehöll bl.a.

  • Hur bedriver man stödsamtal via telefon” föreläsning av Britta Hedefalk, specialiserad inom psykosocial handledning, lång erfarenhet från Cancerfondens informations- och stödlinje.

  • ”Varför får man stomi” föreläsning av Meta Gylin, leg. ssk, uro-stomiterapeut och Ioana Fogheanu, leg ssk, stomiansvarig vid urologkliniken, Karolinska universitetssjukhuset.

  • Cancer och bäckenrehabilitering, kontaktsjuksköterskans roll, min vårdplan” föreläsning av Kerstin Törnquist, leg ssk, kontaktsjuksköterska, vårdutvecklare.

  • Tomas Pauluser, stödperson i ILCO stödverksamhet. Föreläsning om erfarenheter av att vara stödperson.

  • Genomgång av telefonisystem, bokningssystem m.m.

    Projektledare Christina Christoffersson och Peter Nylund.

Britta Hedefalk

Meta GylinIoana fogheanu

Kerstin Törnqvist

Tomas Pauluser

Annonser. Klicka på annons för att komma till företagets hemsida.

Coloplast 2
M Care
Coloplast
Mediplast