Projekt

Nytt Arvsfondsprojekt.
En del av ILCOs verksamhet pågår i projektform.
Ett nytt arvsfondsprojekt startade januari 2016 och beräknas pågå i tre år.
Projektets namn är ”Stödverksamhet för personer med stomi, tarm- och urodiagnos samt närstående”.
Projektledare är Peter Nylund och Christina Christoffersson.
Läs mer om projektet i spalten till vänster.

Barn- och familjeprojektet

var ett projekt som genomfördes med medel från Allmänna Arvsfonden. Det var treårigt och efter att projektet nu har genomförts ingår barn- och familje-verksamheten i ILCOs ordinarie verksamhet. Logga Allmänna Arvsfonden

IBD-projektet för tonåringar

var även det ett treårigt projekt som genomfördes med medel från Allmänna Arvsfonden. Det vände sig till tonåringar med inflammatoriska tarmsjukdomar och var ett samarbetsprojekt med Mag- och tarmförbundet. Läs mera om IBD-projektet i spalten till vänster.

Vill du veta mer?

Telefon: 0499-231 55
Mobil: 070-565 57 00

Annonser. Klicka på annons för att komma till företagets hemsida.

Hollister
Coloplast
Mediplast
Dansac
Coloplast 2