Världscancerdagen 2014

Katarina JohanssonFör femte året genomförde Nätverket mot cancer, NMC, i år Världscancerdagen på Berns salonger i Stockholm. En fullsatt salong, cirka 220 personer, lyssnade på intressanta debatter och föredrag.

Nätverkets ordförande Katarina Johansson hälsade välkommen och berättade att temat för dagen är ”Jämlik vård och rätt till rehabilitering”.

Cancerprevention och en rättvis cancervård för alla är viktiga frågor för nätverket liksom att alla ska erbjudas samma vård oavsett var man bor och vilken social status den drabbade har.

Katarina hälsade även dagens mentor Mikael Nestius, chefredaktör på Dagens medicin, välkommen.

Första programpunkten var premiärvisning av filmen ”Bättre cancervård. Var god dröj.” Filmen spelades in under Almedalsveckan 2013. Den innehåller intervjuer med kända beslutsfattare samt patientföreträdare. Peter Nylund, adjungerad i ILCOs förbundsstyrelse, berättar sina upplevelser som tarmcancerpatient och hur jobbigt det var med de långa väntetiderna.

Därefter berättade Patrik Göransson, ordförande i Svensk Förening för Psykosocial Onkologi & Rehabilitering, SWEDPOS, bland annat om vikten av att alla cancerpatienter får en bra rehabilitering för att därigenom förhoppningsvis snabbare komma tillbaka till samhället.

En panel bestående av politiker, beslutsfattare och professionen diskuterade dagens och framtidens cancervård under rubriken ”Sluta snacka, nu är det verkstad”. De flesta i panelen var med i filmen som visades tidigare. Trots att Sverige har en av världens bästa cancervård finns det mycket som går att göra bättre. Prevention, den förebyggande cancervården, är mycket viktig och där har idag 18 län ingått i en studie som gäller screening för tidig upptäckt av tarmcancer. Det är något som förhoppningsvis kommer innebära att många cancerfall upptäcks tidigare och därigenom ökar överlevnaden. Professor Roger Henriksson, verksamhetschef Regionala Cancercentrum, RCC Stockholm-Gotland, menade att den absolut viktigaste preventionen för att minska antalet cancerfall är att förbjuda rökning och att se till att EU slutar subventionera tobaksindustrin.

NMC har startat två nya projekt som presenterades.

Det första heter ”Stöd för cancerberörda” och finansieras av Boehringer Ingelheim och produceras av Brainbridge AB. Alvar Larsson, seniorkonsult och partner från Brainbridge presenterade projektet. En webbsida, www.cancerberörda.se kommer att lanseras under våren och vänder sig i första hand till närstående. Där ska bland annat finnas olika informationsfilmer och övrig information som kan ge stöd till målgruppen.

Det andra projektet heter ”Stöd för cancerpatienter och närstående med bukspottkörtelcancer (pankreascancer)” och genomförs i samarbete med RCC Stockholm-Gotland.

NMC firar i år femårsjubileum och ett fint bildkollage visade vad som åstadkommits under dessa fem år, en imponerande verksamhet. Roger Henriksson gjorde även en tillbakablick över de fem åren och belyste vikten av nätverkets arbete.

Annonser. Klicka på annons för att komma till företagets hemsida.

Coloplast
Mediplast
Coloplast 2
M Care