Nätverket mot cancer

Nätverket mot cancer är ett samarbete mellan cancerprofilerade patient- och intresseorganisationer på nationell nivå. ILCO ingår i Nätverket mot cancer.

Nätverket mot cancer arbetar för att lyfta viktiga
gemensamma frågor som gäller cancervården i Sverige.
De jobbar bland annat för att se till att politikerna håller vad de lovat när det gäller cancervården även efter valet.

Nätverkets huvudfrågor är cancerprevention, en rättvis cancervård och patienträttigheter.
Läs mer på nätverkets webbplats.

Nätverket mot cancer arbetar bland annat för:
•att ökade resurser satsas på cancerförebyggande åtgärder
•att få bort orättvisorna inom cancervården
•att stärka patienternas ställning genom en patienträttighetslag.

I Nätverket mot cancer ingår: ILCO Tarm- uro- och stomiförbundet, Lungcancerföreningen, Nätverket mot gynekologisk cancer, Blodcancerförbundet, Svenska Ödemförbundet, Palema, Njurcancerföreningen, Sarkomföreningen, Cancerkompisar.se och Barncancerfonden.
Samtliga cancerprofilerade patient- och intresseorganisationer är välkomna att vara med i nätverket.

Den 4:e februari varje år är det världscancerdag och den dagen anordnar Nätverket mot cancer alltid en informationsdag i Stockholm.

Vill du veta mer?

Telefon: 0472-141 19
Mobil: 0768-11 35 47

Annonser. Klicka på annons för att komma till företagets hemsida.

M Care
Coloplast
Mediplast
Dansac
Coloplast 2