Nordiskt samarbete

Vi har ett nära samarbete med stomiorganisationerna i Norge, Finland, Island och Danmark och har träffar regelbundet. Även ungdomarna i de nordiska länderna har regelbundna träffar.

De nordiska stomiorganisationerna är NorILCO, FinnILCO, IsILCO och COPA från Danmark. Där har vi ett nära samarbete med bland annat kommittémöte vartannat år och nordiskt möte vartannat år. Man växlar värdskapet mellan de olika länderna och åren 2011-2012 har Norge ansvaret för dessa möten.

Ett resultat av de nordiska mötena är att nu är det klart med en ny version av Ostomy Card-kortet, som du snart kan beställa.

Vill du veta mer?

Telefon: 0371-101 30
Mobil: 076-797 00 52

Annonser. Klicka på annons för att komma till företagets hemsida.

B Braun
Mediplast
Capero Medical AB
Hollister