Internationellt

ILCO har även verksamhet med de nordiska- europeiska- och internationella stomiorganisationerna.

Vill du läsa om World Ostomy Day som infaller vart tredje år så hittar du dem längre ner i menyraden till vänster. World OstomyDay/Stomidag.

De nordiska stomiorganisationerna är NorILCO, FinnILCO, IsILCO och Copa från Danmark. Där har vi ett nära samarbete med bland annat kommittémöte vartannat år och nordiskt möte vartannat år. Man växlar värdskapet mellan de olika länderna och åren 2011-2012 har Norge ansvaret för dessa möten.

Ett resultat av de nordiska mötena är att nu är det klart med en ny version av Ostomy Card-kortet, som du snart kan beställa om du är medlem i ILCO.

Den sista IOA-kongressen genomfördes i Frankfurt 2010 och numera består IOA av en kommitté (ICC=Internationell Coordination Committee) bestående av 2 personer från respektive region. Förändringen blev också från tidigare 5 regioner till 3, som EOA föreslagit. De 3 regionerna är Europa (EOA), Ostomy Association of the Americas (OAA) och Asien and South Pacific Ostomy Association (ASPOA).
EOA består av 43 medlemsländer. För arbetet i EOA innebär det att alla medlemsavgifter stannar i EOA, tidigare gick 60% av pengarna till IOA. Det innebär att EOA kan bedriva fler egna aktiviteter nu när ekonomin blir bättre.
Inför den här kongressen ansökte svenska ILCO om resebidrag för Marie Stéen och Heini Lindsal från IOA till resa till Zimbabwe i februari 2011, vilket IOA tillstyrkte.
På det avslutande mötet med EOA, informerade Arne Holte om EMIA (Europa, Mellanöstern, Afrika). Ett begrepp som uppmanar till att Europa kan vara ett stöd till dessa världsdelar i olika sammanhang. EOA beslutade att om något land i Afrika vill bli medlemmar, är de välkomna till det i EOA.

Marie Stéen vid IOA-flaggan European Ostomy Association, EOA, heter den europeiska stomiorganisationen.
President i EOA är Ria Smeijers från Holland. Övriga styrelsen:
Více President Guiseppe de Salvo Italien
Kassör Jon Torkelsson Island
Ledamot Marie Steen Sverige Kontakt 20-40år
Ledamot Anne Demick England Kontakt IOA

International Ostomy Association, IOA, är namnet på den internationella stomiorganisationen.

Vill du veta mer?

Telefon: 0371-101 30
Mobil: 076-797 00 52

Annonser. Klicka på annons för att komma till företagets hemsida.

Capero Medical AB
M Care
Coloplast
Mediplast