Försäkringskassan om merutgifter

Med anledning av Försäkringskassans beräkning av merkostnader för fettreducerad kost.

Försäkringskassans huvudkontor fick den 26 mars 2010 en skrivelse från Riksförbundet för Mag- och tarmsjuka RMT och ILCO Riksförbundet för stomi- och reservoaropererade som ställts till generaldirektör Adriana Lender.

Frågorna från förbunden handlade om Konsumentverkets beräkningar för den fettreducerade kosten, men frågorna avsåg även vilka råvaror som finns med i Konsumentverkets "Matkorg". Utöver det hade förbunden ställt sig frågande till Försäkringskassans bedömningar om merkostnader. Försäkringskassan FK, och Konsumentverket KV, hade i mitten av september 2010 ett gemensamt möte för att diskutera kost och merkostnader. De nya beräkningarna ska utgå från individens energibehov.

Läs hela brevet från Försäkringskassan (PDF-dokument, 94 kB)

Brev till ILCOs ländföreningar (PDF-dokument, 1,0 MB) i ärendet

Annonser. Klicka på annons för att komma till företagets hemsida.

Coloplast
Ynolens
Capero Medical AB
M Care