Handikappolitik

ILCO arbetar för sina medlemmar genom att bland annat:
• påverka samhällsplaneringen för att tillgodose de stomi- och reservoaropererades sociala situation inom alla samhällsområden såsom arbete, utbildning, boende, kommunikation, kultur m.m.
• skapa och upprätthålla kontakt med sjukvårdens huvudmän och sjukvårdspersonal i för medlemmar angelägna frågor.
• verka för att sjukvårdsindustrin, sjukvårdens huvudmän och distributionsleden tillhandahåller individuellt anpassade bandage och andra hjälpmedel.

ILCO-förbundets policydokument angående tillgången på stomiprodukter antogs av förbundskongressen i Haninge den 29 maj 2010.

Dokumentet kan du hämta hem i en Wordfil som du finner i högerkolumnen här på sidan.


Brev till Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket TLV.
December 2013 skrev stomiterapeuternas riksorganisation SSKR ett brev till TLV med flera och påtalade problemet med att nya innovativa stomihjälpmedel inte godkänns inom högkostnadsskyddet i Sverige. Hjälpmedel som godkänts i andra nordiska länder.Brevet till TLV. (PDF-dokument, 126 kB)

Debattartikel om orättvisorna i Försäkringskassans bedömning.
I samband med Stomidagen 2014 skrev förbundsordförande Bo Karlsson en debattartikel som handlade om de stora orättvisorna i Försäkringskassans bedömning av ansökningar gällande handikappersättning. I artikeln ges exempel på personer som fått helt olika bedömning. Alla ansökningar måste behandlas lika oavsett vilken handläggare som gör bedömningen. Debattartikeln. (PDF-dokument, 92 kB)

Pr-företaget RMP-media hjälpte till med marknadsföring av debattartikeln och det blev många publiceringar. Tillsammans med svar från Försäkringskassan blev det cirka 50 publiceringar. Sammanställning av alla artiklarna. (PDF-dokument, 9,3 MB)

Annonser. Klicka på annons för att komma till företagets hemsida.

B Braun
Ynolens
Capero Medical AB
M Care