Primärvårdsprojektet

En väl fungerande primärvård för personer med kroniska sjukdomar: ett projekt som drivs av Handikappförbunden!

Projektets mål är att en patientorganisation tillsammans med personal vid sex vårdcentraler i olika regioner tar fram en modell för god vård i primärvård för personer med kroniska sjukdomar. Optimala framgångsfaktorer och kriterier inom primärvården tydliggörs och på sikt kommer ett utbildningsmaterial för vårdpersonal och patienter att skapas. Projektet är en del av regeringens satsning på kroniska sjukdomar, drivs av Handikappförbunden och finansieras av Socialdepartementet.

Projektgruppen består av en person vardera från Svenska Diabetesförbundet, Astma-Allergiförbundet, Riksförbundet Hjärt-Lung samt Reumatikerförbundet. Alla förbund som är medlemmar i Handikappförbunden ingår i referensgruppen och har en viktig rådgivande funktion med sin lokalkännedom. I styrgruppen finns representation från Handikappförbundens styrelse.

Det första mötet i projekt- och styrgrupp hölls den 11 juni och höstens aktiviteter planerades, bl.a. kommer en workshop med inbjudna professionella att hållas den 15 oktober. Referensgruppen kommer att inbjudas till möte under hösten och nästa år planeras en konferens om projektet.

Annika Nyström Karlsson, kanslichef

Britta Berglund, projektledare

Annonser. Klicka på annons för att komma till företagets hemsida.

Ynolens
Coloplast 2
M Care