Medlemsenkät om rehabilitering 2014

Resultatsammanställning
Handikappförbundens medlemsenkät om rehabilitering 2014.

Medlemsenkäten utgår från Handikapförbundens definition av rehabilitering, som bl.a. är återgiven i ”En socialförsäkring för alla”:

Rehabilitering är en målinriktad och tidsbestämd samarbetsprocess mellan den enskilde, dennes anhöriga och professionen. Målet är att den enskilde som har – eller löper risk för – betydande begränsningar i sina fysiska, psykiska och/eller sociala funktioner, ska uppnå ett självständigt och meningsfullt liv. Rehabiliteringen utgår från den enskildes hela livssituation och livsval och består av koordinerade, sammanhängande och evidensbaserade insatser.

Läs hela resultatsammanställningen (PDF-dokument, 116 kB)

Annonser. Klicka på annons för att komma till företagets hemsida.

Mediplast
Capero Medical AB
M Care
Coloplast