Handikappförbunden

I Handikappförbunden är ILCO-förbundet ett av 39 anslutna medlemsförbund. Handikappförbundet består av rikstäckande handikapporganisationer som sammanlagt har en halv miljon medlemmar.

Handikappförbundens uppgift är att påverka och förändra samhället så att det blir tillgängligt för alla. De gör det genom politiskt påverkansarbete ocOrdförande Ingrid Burmanh de är partipolitiskt och religiöst obundna.

Sedan en tid kallas det rikstäckande samarbetsorganet endast för Handikappförbunden istället för Handikappförbundens Samarbetsorgan, HSO, som var det tidigare namnet. Man vill komma bort från förkortningen, HSO som är långt och krångligt och okänt för många i samhället. Namnet Handikappförbunden säger direkt vilka de handlar om.

ILCO-förbundets ledamot Marie Stéen är ledamot i Handikappförbundens styrelse.

Vill du veta mer?

Telefon: 0371-101 30
Mobil: 076-797 00 52

Annonser. Klicka på annons för att komma till företagets hemsida.

Mediplast
Coloplast 2
M Care
Coloplast