Patientrapport Kolorektalcancer

Nationell patientrapport för år 2013 från Svenska Kolorektalcancerregistret.

Bakgrund: Tarmcancer brukar delas upp i tjocktarmscancer (koloncancer) och ändtarmscancer (rektalcancer) eftersom behandlingen skiljer sig en del. Tarmcancer är den näst vanligaste cancerformen bland såväal kvinnor som män. Varje år drabbas cirka 6000 personer i Sverige av tarmcancer, varav ca 4000 av tjocktarmscancer och 2000 av ändtarmscancer. Frekvensen av tarmcancer har stadigt okat i Sverige under hela efterkrigstiden, delvis beroende pa en reell ökning men till stor del beroende pa att vi lever allt längre och att tarmcancer drabbar framför allt lite äldre personer. Medelåldern ligger pa cirka 72 respektive 70 år vid insjuknandet och bara 5% debuterar före 50 års ålder. Man vet inte vad som orsakar tarmcancer. Sannolikt är det en mängd faktorer som samverkar och det finns en mycket tydlig koppling till västerlandskt leverne och industrialiserade länder.

Hela patientrapporten (PDF-dokument, )

Annonser. Klicka på annons för att komma till företagets hemsida.

B Braun
Mediplast
Coloplast 2
Hollister