Urinblåsecancer

Den är vanligast i 50-70 års åldern men kan förekomma i alla åldrar. Varje år insjuknar ca 2 000 människor i Sverige och sjukdomen är vanligare på män.

Vad är orsaken till urinblåsecancer?

Cancern uppstår i den slemhinna som täcker urinblåsans vägg. Detta är en alldeles speciell slemhinna, som till skillnad från slemhinnan i magtarmkanalen, inte kan suga upp några beståndsdelar från urinen. Slemhinnan skyddar således kroppen från de slaggprodukter och andra beståndsdelar som finns i urinen. Man tror att det kan utvecklas cancer i denna slemhinna. Vad som ger upphov till denna cancerutveckling i slemhinnan vet man inte riktigt men en stor faktor som har betydelse är rökning.

Symtom

Det första symtomet är oftast blod i urinen. Även trängningar till vattenkastning, sveda och smärta kan förekomma.

Behandling

Det viktigaste är att först göra en cystoskopi. Läkaren tittar i urinblåsan med ett särskilt instrument, ett cystoskop. Även om de allra flesta tumörer i urinblåsan definitionsmässigt är cancrar, innebär inte det att alla är livsfarliga.
De flesta tumörerna opereras bort genom urinröret och de flesta är helt synliga i urinblåsan och behandlas med TUR-B (transuretral resektion i urinblåsan = skrapning). Urinblåsan måste dock kontrolleras regelbundet under lång tid.

Vid elakartade tumörer tar man oftast bort hela urinblåsan och gör en ny blåsa av tarm eller anlägger en urostomi på buken.

Annonser. Klicka på annons för att komma till företagets hemsida.

B Braun
Mediplast
Dansac
Coloplast 2
Hollister