Organisationen

är uppbyggd med 21 länsföreningar som:

  • väljer en styrelse. Länsföreningarna kan inom sig bilda lokalavdelningar och ungdomsavdelningar. Länsföreningarnas ordföranden deltar i
  • ordförandekonferensen, som sammankallas av förbundsstyrelsen året mellan två förbundskongresser och har till uppgift att avstämma verksamheten mellan kongresserna.
  • Förbundskongressen, som kallas av förbundsstyrelsen, är ILCOs högsta beslutande organ. Förbundskongressen väljer på sin ordinarie kongress:

Förbundsstyrelsen, som består av nio ledamöter. Styrelsen ska vara länsföreningarna behjälplig i deras verksamhet samt representera ILCFörbundsstyrelsen 2016-2018O på riksnivå.
Revisorer, som är två ordinarie och två suppleanter.
Arbetsutskott, AU, som utses inom förbundsstyrelsen och bereder frågor för densamma.
Arbetsgrupper, som utses av förbundsstyrelsen, för att utreda och verkställa enskilda projekt. Grupperna kan adjungera ledamöter som är aktiva inom ILCOs verksamhet. Ansvarig för arbetsgrupp är en ledamot av förbundsstyrelsen.

På bilden ser ni förbundsstyrelsen för 2016-2018. Från vänster: David Larsson, Marie Stéen, Mats Sjödin, Bo Karlsson, Charlotte Bygdemo-Toyziaridis, Malin Myrsell-Mogren, Lennart Hedman, Therese Vestlund och Vuokko Elner.

Förbundskansliet i Sundbyberg som svarar för den löpande administrativa verksamheten och sköter bland annat det centrala medlemsregistret.
Kansliet i Örebro svarar för den ekonomiska verksamheten.

ILCOs primära målsättning …

Är att bistå alla som är eller kommer att bli stomi- och reservoaropererade samt de med andra funktionsförändringar i urinvägar respektiver tarmkanal.

Vill du veta mer?

Telefon: 019-29 47 58
Mobil: 070-380 00 52

Annonser. Klicka på annons för att komma till företagets hemsida.

Hollister
Coloplast
Ynolens
Dansac
Capero Medical AB