ILCO-fonden

ILCO-fonden finns som stöd för ILCO:s verksamhet genom bidrag till forskning, verksamhetsutveckling och spridning av idéer.

Du som vill stödja ILCO-fonden med en gåva kan göra det på
plusgiro: 59 32 66 - 0, enklast via formulär som finns i länkarna i spalten till vänster.

Hedra någon som gått bort med att ge en minnesgåva till ILCO-fonden genom att klicka på länken "Ge en minnesgåva" i spalten till vänster.

Genom att klicka på länken "Ge ett bidrag till ILCO-fonden" i spalten till vänster kan du som privatperson eller företag ge en större eller mindre gåva.

Minnesfonden bildades 1994 och 2011 ändrades statuterna och namnet ändrades också till ILCO-fonden. Fonden är till minne av personer som med stort intresse arbetat inom ILCO eller som genom gåvor och arv önskat föra ILCO-förbundets idéer vidare.

Stipendium kan sökas till bland annat detta:

  • Till forskning samt utveckling av metoder för rehabilitering, vård och omsorg till gagn för personer som stomiopererats eller har andra funktionsförändringar i tarmkanalen eller urinvägarna.
  • Till utveckling av verksamhet för barn och ungdomar som stomiopererats eller har andra funktionsförändringar i tarmkanalen eller urinvägarna.
  • Till enskild person eller länsförening för utveckling och spridning av ILCO-förbundets idéer.
  • Medel ur fondens kapital kan sökas till riksomfattande förbundsprojekt för utveckling av ILCO:s verksamhet. Sådant projekt ska ej ingå som del i förbundets ordinarie verksamhet.

Ansökan till ILCO-fonden kan ske löpande. En utförlig redogörelse bifogas på hur stipendiet ska användas. Stipendiet får inte utnyttjas för annan verksamhet. Slutrapport ska insändas till förbundsstyrelsen.

Ansökan måste göras på ansökningsformulär som beställs från ILCO:s kansli antingen via e-post info@ilco.nu eller telefon 08-546 40 520.

Annonser. Klicka på annons för att komma till företagets hemsida.

Coloplast
Mediplast
Dansac
Capero Medical AB
Hollister