Bli medlem i ILCO under oktober - december så gäller avgiften hela 2017

Att vara medlem kostar för enskild person 220 kronor per år. Medlemsavgift för familj är 320 kronor per år. Som medlem får du bland annat Ostomy Card  och kok- och inspirationsboken "Vissa har andra utvägar" Du blir även automatiskt medlem i länsföreningen där du bor och därmed inbjuden till aktiviteter de anordnar. Anmäl dig som medlem här

Välkommen till ILCO

ILCO Tarm- uro- och stomiförbundet är en ideell intresseorganisation vars målgrupp är alla med en sjukdom eller missbildning i tarmsystem och/eller urinvägar oavsett om de för närvarande är stomi/reservoaropererade eller inte samt naturligtvis även alla närstående och övriga intresserade.
En stor målgrupp för ILCOs verksamhet är personer med tarmcancer och cancer i urinvägar. ILCO är en av medlemsorganisationerna i Nätverket mot cancer samt en av huvudmännen i Cancerfonden.

Nyheter

Till länsföreningarnas sidor

Medlem i ILCO

Som medlem får du:

  • Medlemstidningen ILCO-magasinet fyra gånger/år
  • Viktig information i vårdfrågor
  • Möjlighet knyta kontakter
  • Delta i medlemsträffar

Bli medlem i ILCO!

ILCO-fonden

ILCO-fonden

Vill du stödja ILCO-fonden med en gåva stödjer du bland annat utveckling av metoder för rehabilitering, vård och omsorg och verksamhet för barn och ungdomar som är stomiopererade eller har andra funktionsstörningar i tarmkananlen eller urinvägarna.

ILCO-fonden

IBD för tonåringar

Titta på filmen "Har du IBD? Det har vi med!" Film och folder går att beställa gratis från vårt kansli i Sundbyberg. Telefon 08-546 40 520, e-post info@ilco.nu

Gilla ILCO:s Facebooksida.

Facebookgrupp

Facebookgrupp

Detta är en sluten Facebookgrupp där intresserade kan bli medlemmar.

2016 års Tarmcancerpris

Maria Albertsson, professor i onkologi och överläkare vid Universitets-sjukhuset i Linköping, fick utmärkelsen Årets Tarmcancerpris 2016.

Pressmeddelande och redovisning av enkäten "Hur mår tarmen"
Pressmeddelande och enkätresultat.
Under stomidagen i Karstad 1 okto-
ber redovisas enkäten "Hur mår tarmen" samtidigt som patienter med korttarmssyndrom berättar hur det är att leva med diagnosen.
Undersökningen bland 150 personer med korttarmssyndrom visar att många faktiskt inte har tillgång till samhället. De är isolerade hemma, bundna vid att ständigt vara nära en toalett eller behöva åka till sjuk-
vården för att få dropp konstaterar ILCO:s förbundsordförande Bo Karlsson.

Arvsfondsprojektets första regionkonferens har genomfört i Umeå 8 - 9 september.
Kort referat och bild.
Utförligare reportage kommer i ILCO-magasinet.

Köp vår Tarmpins

Genom att köpa vår tarmpins stödjer du ILCO-fonden och därmed vårt arbete att synliggöra kolorektalcancer, den tredje vanligaste cancerformen. Tidig upptäckt, mer specialiserad vård och kortare väntetider ingår som en del i vårt  påverkansarbete av beslutsfattare.

Foto Athina Strataki

En kok och inspirationsbok för stomiopererade.
Alla som blir medlem i ILCO får boken.
Boken finns nu översatt till engelska, tyska, finska, norska och danska.
Alla versionerna finns att ladda hem.

ILCO bedriver verksamhet för familjer där det finns ett barn som har en sjukdom eller missbildning i urinvägar eller tarmsystem oavsett om barnet är stomiopererat eller ej. Årligen anordnas familjedagar under Kristi Himmelsfärdshelgen.

Är du förälder och har frågor eller bara vill prata med någon, maila eller ring någon av våra kontaktföräldrar.

ILCO-snack har tagits bort

Eftersom det har varit mycket få inlägg i ILCO-snack har det tagits bort. Inlägg som skrivits finns att läsa via länken.
På Facebook finns en sluten grupp som heter ILCO.

Annonser. Klicka på annons för att komma till företagets hemsida.

Capero Medical AB
M Care
Ynolens

På gång inom förbundet

Arvsfondsprojektets första regionkonferens genomfördes i Umeå 8-9 september. Mera information om projektet och regionkonferensen.

ILCO-magasinets puff
ILCO:s jubileumsskrift

I samband med ILCO-s 50-årsjubileum gavs det ut en jubileumsskrift som kan laddas hem i sin helhet.

Stomipristagare 2016

Vid Stomidagen i Karlstad 1 oktober tilldelades stomiterapeut Eva Carlsson 2016 års stomipris.