Bli medlem i ILCO och få ett Ostomy Card m.m.

Att vara medlem kostar för enskild person 220 kronor per år. Medlemsavgift för familj är 320 kronor per år. Som medlem får du bland annat Ostomy Card  och kok- och inspirationsboken "Vissa har andra utvägar" Du blir även automatiskt medlem i länsföreningen där du bor och därmed inbjuden till aktiviteter de anordnar. Anmäl dig som medlem här

Välkommen till ILCO

ILCO Tarm- uro- och stomiförbundet är en ideell intresseorganisation vars målgrupp är alla med en sjukdom eller missbildning i tarmsystem och/eller urinvägar oavsett om de för närvarande är stomi/reservoaropererade eller inte samt naturligtvis även alla närstående och övriga intresserade.
En stor målgrupp för ILCOs verksamhet är personer med tarmcancer och cancer i urinvägar. ILCO är en av medlemsorganisationerna i Nätverket mot cancer samt en av huvudmännen i Cancerfonden.

Nyheter

Till länsföreningarnas sidor

Medlem i ILCO

Som medlem får du:

  • Medlemstidningen ILCO-magasinet fyra gånger/år
  • Viktig information i vårdfrågor
  • Möjlighet knyta kontakter
  • Delta i medlemsträffar

Bli medlem i ILCO!

ILCO-fonden

ILCO-fonden

Vill du stödja ILCO-fonden med en gåva stödjer du bland annat utveckling av metoder för rehabilitering, vård och omsorg och verksamhet för barn och ungdomar som är stomiopererade eller har andra funktionsstörningar i tarmkananlen eller urinvägarna.

ILCO-fonden

Titta på filmen "Har du IBD? Det har vi med!" Film och folder går att beställa gratis från vårt kansli i Sundbyberg. Telefon 08-546 40 520, e-post info@ilco.nu

Gilla ILCO:s Facebooksida.

Facebookgrupp

Facebookgrupp

Detta är en sluten Facebookgrupp där intresserade kan bli medlemmar.

2017 års Tarmcancerpris

Tarmcancerpriset 2017 tilldelades professor Torbjörn Holm Karolinska Universitetssjukhuset Solna.
Priskommitténs motivering löd:
För hans livslånga kirurgiska gärning inom kolorektalcancerområdet där han också bedrivit klinisk forskning av högsta kvalitet samt utvecklat nya operationstekniker. Han har också utbildat kirurger i Sverige och utomlands i nya operationsmetoder. Sammantaget har detta lett fram till ett förbättrat omhändertagande och bättre prognos för patienter med tarmcancer inte bara i Sverige utan även internationellt. Torbjörn sätter alltid patientens bästa främst och viker aldrig ifrån sin patients sida!

Stödsamtal via telefon är en del av ett pågående arvsfondsprojekt och har  startat upp i mindre skala.
Tystnadsplikt och anonymitet gäller.
Stödverksamheten har öppet
må - to kl. 18.00 - 22.00.
Telefon:  08-546 40 520,
e-post: stodverksamhet@ilco.nu

Övrig information om  projektet finns under fliken Arvsfondsprojekt.

 

Debattartikel i Dagens Samhälle skriven av ILCO och Nätverket mot cancer.
Svenska patienter får inte del av nya behandlingar.
Det är alltid glädjande att läsa om nya forskningsframsteg inom cancerområdet. Men nya behandlingsmetoder behöver inte ha mycket med patienterna att göra. Ibland inget alls. Ett sådant exempel RAS Reflex, ett biomarkörtest för tarmcancer.
Hela artikeln

Ågrenska utanför Göteborg inbjuder till vuxenvistelse för personer med tarmsvikt 26-28/9. Vistelsen vänder sig till personer över 18 år.
Vistelsen erbjuder en unik möjlighet att träffas, utbyta erfarenheter, få tillgång till aktuell kunskap och reflektera. Dagarna innehåller föreläsningar och diskussioner om de senaste medicinska rönen, psykologiska och sociala aspekter, information från olika samhällsinstanser. Inbjudan och anmälan.

Stomiordlista på 19 språk.
ILCO i Tyskland har tagit fram en ordlista på olika användbara stomiord och översatt den till 19 språk. Perfekt att använda vid utlandsresor.
Stomiordlistan.

Köp vår Tarmpins

Genom att köpa vår tarmpins stödjer du ILCO-fonden och därmed vårt arbete att synliggöra kolorektalcancer, den tredje vanligaste cancerformen. Tidig upptäckt, mer specialiserad vård och kortare väntetider ingår som en del i vårt  påverkansarbete av beslutsfattare.

Foto Athina Strataki

En kok och inspirationsbok för stomiopererade.
Alla som blir medlem i ILCO får boken.
Boken finns nu översatt till engelska, spanska, tyska, finska, norska och danska.
Alla versionerna finns att ladda hem.

Annonser. Klicka på annons för att komma till företagets hemsida.

Hollister
Coloplast
Ynolens
Dansac
Capero Medical AB

På gång inom förbundet

Barn- och tonårsläger anordnas 25 juni - 1 juli på Uskavigården utanför Nora.

ILCO:s seminarium i Almedalen i samarbete med Merck 3 juli 09.00.
Tarmcancervård: vet Sverige verkligen bäst?
I dag finns olika svenska riktlinjer för behandling vid spridd tarmcancer och det saknas obligatoriska krav på att de följs. Patienter med tarmcancer – den tredje mest dödliga cancerformen – är i händerna på lokala riktlinjer och förskrivare som inte behöver ta ESMO:s europeiska riktlinjer i beaktande.
Hela inbjudan. http://app.red.bbmbonnier.se/e/es?s=355424421&e=285916&elqTrackId=85388bac2dc54166a
7c7ab34e21d4ca1&elq=98be6f07afcb43ae984d8dc0d009a327&elqaid=16771&elqat=1

World Ostomy Day/stomidagen anordnas den 6 oktober på hotell Scandic Crown i Göteborg. Dagen anordnas av ILCO-förbundet i samarbete med Västra Götalands länsförening. Inbjudan kommer finnas här senare.

Vid Stomidagen i Östersund den 7 oktober tilldelades personalen med tarm/uro-inriktning på de fyra barnkirurgiska klinikerna årets stomipris.
Klinikerna finns på Akademiska barnsjukhuset i Uppsala, Barn- och ungdomssjukhuset i Lund, Astrid Lindgrens barnsjukhus i Solna samt Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg.

ILCO bedriver verksamhet för familjer där det finns ett barn som har en sjukdom eller missbildning i urin vägar eller tarmsystem oavsett om barnet är stomiopererat eller ej. Årligen anordnas familjeläger under Kristi Himmelsfärdshelgen.

Är du förälder och har frågor eller bara vill prata med någon, maila eller ring kansliet eller Malin Myrsell Mogren som är ansvarig för barn- och familjeverksamheten.